پروژه ها

لیست پروژه های انجام شده در زمینه اتوماسیون

1- شرکت نفت مناطق مرکزی:

تجهیزات ابزار دقیق شامل Level Transmitter&Indicator

مشاوره ، اخذ تاییدیه فنی و تامین تجهیزات ابزار دقیق پروژه های دالان ، تابناک ، وراوی، آبان، دال پری ، شانول ، دانان، کنگان ، چاه پایدار شرق ، چاههای 27 و 23 و 30 نار ، چاه های سرخون  ، آغار،چاههای 50 و 6،گاز شوریجه چاههای D1وD2، گاز خانگیران چاههای 52 و 53 ، چاه 23 و 30 ، چاه 27 ، مانیفولد گاز هما ، چاه 57 خانگیران و چاه 10 گنبدلی 

2-پیمانکاران بخش خصوصی نفت فلات قاره:

مشاوره،اخذ تاییدیه فنی و تامین تجهیزات ابزار دقیق پروژه های قشم وگورزین 

3-شرکت نفت وگاز پارس جنوبی (SPGC ):

طراحی، محاسبه و ساخت Thermowell در چندین فاز متفاوت

4-شرکت نفت و گاز پارس(POGC) :

ساخت و تامین ابزار دقیق Gauge Pressure, …,Transmitter Temperature,Thermowel

5-شرکت نفت و گاز کارون:

تجهیزات ابزار دقیق شامل Instrument Pressur

6-شرکت نفت پاسارگاد :

تجهیزات ابزار دقیق Pressure Transmitter , DP Transmitter ,Safety Valve

7-پژوهشگاه صنعت نفت :

تجهیزات ابزار دقیق شامل انواع گیج ها ، فلومتر آلتراسونیک

8-شرکت پالایش نفت اصفهان:

تجهیزات ابزاردقیق اندازه گیری سطح مخازن

9- شرکت پالایش شازند:

تامین تجهیزات ابزار دقیق شامل :Thermowell,Thermocouple,Pressure Level Transmitter

10-شرکت پالایش نفت کرمانشاه:

تامین تجهیزات شامل Thermowell,Temperature Transmitter,DP Indicator , Switch

11-شرکت پالایش نفت تبریز:

تجهیزات ابزار دقیق شامل Floe meter Switch

12-شرکت پالایش فجر جم:

مشاوره،اخذ تاییدیه فنی و تامین تجهیزات ابزار دقیق طی 4 قرارداد شامل:

Level Indicator & Switch,Leval Transmitter

13-پتروشیمی بندر امام :

تجهیزات ابزار دقیق شامل DP Switch,Level Switch

14-شرکت پتروشیمی آمونیاک الغدیر:

Pressure Transmitter&Flow meter&Temperature Gauge

15-پتروشیمی پارس:

تجهیزات ابزار دقیق شامل DP Switch

16-پتروشیمی زاگرس:

Temperature Transmitter ,RTD PT100+Thermometer

17-پتروشیمی بوعلی سینا:

تجهیزات ابزار دقیق شامل Level Indicator

18-پتروشیمی خراسان:

تجهیزات ابزار دقیق شامل Switch

19-شرکت مهندسی فناوری معادن و فلزات (MMTE) :

تجهیزات ابزار دقیق شامل Pressure Gauge,Pressure Gauge Switch Thermowell ,RTD,Pressure Transmitter,Temperature Transmitter

20-کارخانه فولاد  خوزستان:

تجهیزات ابزار دقیق شاملPressure Transmitter,DP Transmitter

21-شرکت فولاد تهران:

تجهیزات ابزار دقیق شامل Equencer Valve

22-شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران:

تجهیزات ابزار دقیق شامل RTD,Thermowell

23-شرکت آب و فاضلاب تهران:

تجهیزات ابزار دقیق شامل Control Valve , Pinch Valve

24-شرکت توگا مپنا:

تجهیزات ابزار دقیق شامل Transmitter ,seal pot

25-سیمان شاهرود:

Process Indicator,Level Indicator ,Level Switch

26-سیمان صوفیان:

Vibration Probe Level Switch,DP Transmitter

27-شرکت فراصنعت بسامد:

 جهت کارخانه سیمان تبریزLevel Switch

28-شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن:

Level Transmitter

29-شرکت تاژ:

تجهیزات ابزار Level Measurment

30-شرکت  صنعتی تاکستان:

تجهیزات ابزار دقیق شامل Ex Proof Level Switch