تولید تجهیزات ابزار دقیق

Difaco  با سالها تجریه در زمینه تولید و با دارا بودن بخش R&D اقدام به طراحی و ساخت تجهیزات مختلف از قبیل Data Logger ، Pressure Transmitter ، Level Gauge ، Thermowell ، Manifold Valve ، Seal Pot ، Orifice Plate نموده و موفق به حضور جز وندر لیست شرکت نفت بعوان تولید کننده میباشد