تامین تجهیزات ابزار دقیق از برندهای مختلف

این شرکت طی سالیان متمادی ، ضمن دارا بودن چندین نمایندگی از شرکتهای خارجی و دفاتر خارج از کشور ، اقدام به ارائه مشاوره و تامین تجهیزات ابزار دقیق از برندهای معروف و جز وندر لیست شرکت نفت نموده است .