واحد تحقیق و توسعه (R&D)

این واحد با استفاده از کارشناسان و مهندسین مجرب عهده دار تحقیق ، طراحی و نمونه سازی پروژه های اعلام شده توسط شرکت بوده و در دو بخش مکانیک و الکترونیک فعال است که از نمونه های آن می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- تحقیق و طراحی روشهای ساخت ترموول ها بر اساس استانداردهای ASME،DIN،…
2-تحقیق و برنامه نویسی نرم افزار محاسبه Wake Frequency جهت ترموول ها بر اساس استاندارد ASME
3-طراحی و ساخت مدارات الکترونیک لول ترانسمیتر با خروجی (4~20 mA) دو سیمه و خطی تا رنج 40 متر
4-طراحی و ساخت کنتور هوشمند با قابلیت اتصال به انواع فلومتر (WI،مغناطیسی،توربینی،آلتراسونیک و …)
5-طراحی و ساخت دیتا لاگر فشار(Pressure) با قابلیت اتصال به انواع ترانسمیتر فشار و ارسال اطلاعات توسط GPRS و پروتکل TCP/IP و SMS
6-طراحی و ساخت دیتا لاگر فلوی (FLOW) با قابلیت اتصال به انواع ترانسمیتر فلو و ارسال اطلاعات توسط GPRS و پروتکل TCP/IP و SMS
7-طراحی و ساخت دتا لاگر سطح (Level) با قابلیت اتصال به انواع ترانسمیتر سطح و ارسال اطلاعات توسط GPRS و پروتکل TCP/IP و SMS
8- طراحی و ساخت دیا لاگر دما (Tempereture) با قابلیت اتصال به انواع سنسور دما از قبیل TC، RTD،ارسال اطلاعات توسط GPRS و پروتکل TCP/IPو SMS.

×