پروژه ها

لیست پروژه های انجام شده در زمینه اتوماسیون

۱- شرکت نفت مناطق مرکزی:

تجهیزات ابزار دقیق شامل Level Transmitter &Indicator

مشاوره، اخذ تاییدیه فنی و تامین تجهیزات ابزار دقیق پروژه های دالان، تابناک، وراوی، آبان، دال بری، شانول، دانان، کنگان، چاه پایدار شرق، چاه های ۲۷، ۲۳ و ۳۰ دار، چاه های سرخون، آغار، چاه های ۵۰ و 6، گاز شوریجه پاه های D1 و D2، گاز خانگیران چاه های ۵۲ و ۵۳، چاه ۲۳ و ۳۰، چاه ۲۷، مانیفولد گاز هما، چاه ۵۷ خانگیران و چاه ۱۰ گنبدلی.

 

۲- پیمانکاران بخش خصوصی نفت فلات قاره: 

مشاوره، اخذ تاییدیه فنی و تامین تجهیزات ابزار دقیق پروژه های قشم و گورزین

 

۳- شرکت نفت و گاز پارس جنوبی (SPGC):

طراحی، محاسبه و ساخت Thermowell در چندین فاز متفاوت 

 

۴- شرکت نفت و گاز پارس (POGC):

ساخت و تامین ابزار دقیق Gauge Pressure، Transmitter Temperature، Thermowell و …

 

۵- شرکت نفت و گاز کارون: 

تجهیزات ابزار دقیق شامل Instrument Pressure

 

۶- شرکت نفت پاسارگاد:

تجهیزات ابزار دقیق Pressure Transmitter، DP Transmitter، Safety Valve 

 

۷- پژوهشگاه صنعت نفت:

تجهیزات ابزار دقیق شامل انواع گیج ها، فلومتر التراسونیک

 

۸- شرکت پالایش نفت اصفهان: 

تجهیزات ابزار دقیق اندازه گیری سطح مخازن 

 

۹- شرکت پالایش شازند:

تامین تجهیزات ابزار دقیق شامل Thermowell، Thermocouple، Pressure Level Transmitter

 

۱۰- شرکت پالایش نفت کرمانشاه: 

تامین تجهیزات شامل Thermowell، Temperature Transmitter، DP Indicator، Switch 

 

۱۱- شرکت پالایش نفت تبریز:

تجهیزات ابزار دقیق شامل Floe meter Switch

 

۱۲- شرکت پالایش فجر جم: 

مشاوره، اخذ تاییدیه فنی و تامین تجهیزات ابزار دقیق طی ۴ قرارداد شامل: 

Level Indicator & Switch ، Level Transmitter

 

۱۳- پتروشیمی بندر امام:

تجهیزات ابزار دقیق شامل DP Switch، Level Switch

 

۱۴- شرکت پتروشیمی آمونیاک الغدیر:

Pressure Transmitter & Flow meter & Temperature Gauge

 

۱۵- پتروشیمی پارس: 

تجهیزات ابزار دقیق شامل DP Switch

 

۱۶- پتروشیمی زاگرس: 

Temperature Transmitter، RTD PT 100 + Thermometer

 

۱۷- پتروشیمی بو علی سینا: 

تجهیزات ابزار دقیق شامل Level Indicator 

 

۱۸- پتروشیمی خراسان:

تجهیزات ابزار دقیق شامل Switch

 

۱۹- شرکت مهندسی فناوری معادن و فلزات ( MMTE):

تجهیزات ابزار دقیق شامل Pressure Gauge، Pressure Gauge Switch Thermowell، RTD، Pressure Transmitter، Temperature Transmitter 

 

۲۰- کارخانه فولاد خوزستان:

تجهیزات ابزار دقیق شامل Pressure Transmitter، DP Transmitter 

 

۲۱- شرکت فولاد تهران: 

تجهیزات ابزار دقیق شامل Equencer Valve

 

۲۲- شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران:

تجهیزات ابزار دقیق شامل RTD، Thermowell

 

۲۳- شرکت آب و فاضلاب تهران: 

تجهیزات ابزار دقیق شامل Control Valve، Pinch Valve 

 

۲۴- شرکت توگا مپنا:

تجهیزات ابزار دقیق شامل Transmitter، Seal POT

 

۲۵- سیمان شاهرود: 

Process Indicator، Level Indicator، Level Switch

 

۲۶- سیمان صوفیان: 

Vibration Probe Level Switch، DP Transmitter

 

۲۷- شرکت فرا صنعت بسامد:

جهت کارخانه سیمان تبریز Level Switch

 

۲۸- شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن:

Level Transmitter

 

۲۹- شرکت تاژ:

تجهیزات ابزار Level Measurment

 

۳۰- شرکت صنعتی تاکستان:

تجهیزات ابزار دقیق شامل Ex Proof Level Switch

 

 

×